• 2017/2018

   • Mali posłowie o bezpieczeństwie w szkole (klasa 3b, 3c)
    • Mali posłowie o bezpieczeństwie w szkole (klasa 3b, 3c)

    • 30.08.2018 20:09
    • Dla klas III b i III c Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu formą uczczenia Święta Niepodległości były zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w szkole. Dzieci zorganizowały uczniowską debatę sejmową. 
    •  Szkolna klasa stała się salą obrad sejmu  a uczniowie znakomicie odegrali role posłanek i posłów. Posiedzenie sejmu rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Miejsce na sali obrad zajęli minister edukacji (dyrektor szkoły) oraz prezydent i premier (przewodniczący obu klas). Podczas debaty, każdy z obecnych mógł wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa w szkole. Nad porządkiem obrad czuwali marszałkowie – Eryk i Konrad, którzy udzielali głosu posłom. Posłowie dzielili się swoimi poglądami, dyskutowali o tym, co należy zrobić aby w szkole każdy z nas czuł się bezpiecznie. Potrafili precyzyjnie opisać pojawiające się szkolne zagrożenia, a także  mieli ciekawe pomysły  jak im przeciwdziałać. Panie sekretarz Julia i Ludmiła skrupulatnie notowały każdy z pomysłów. Projekt ustawy został spisany i odczytany wszystkim zgromadzonym, a następnie przegłosowany przez posłów. Marszałek Sejmu ogłosił, że ustawa "Bezpieczeństwo w szkole" została  przyjęta jednogłośnie, Wicemarszałek przekazał ustawę Pani Dyrektor, składając obietnicę, że uczestnicy debaty będą dawać wszystkim przykład,  jak dbać o bezpieczeństwo.

     Autor: Anna Duszczak, Eliza Mieloch    

     link do galerii:

    • Wróć do listy artykułów