• Koszt obiadów

    • Koszt obiadów w miesiącu czerwcu wynosi dla:

     • dzieci 77,00 zł (w miesiącu czerwcu jest 14 dni obiadowych: jeden obiad kosztuje 5,50 zł)
       

     Miesięczny raport za obiady rodzic otrzymuje na Librusie. Za miesiąc czerwiec, zgodnie z regulaminem stołówki, płatność za obiady należy uregulować do dnia 15.06.2022 r.      Szanowni Rodzice
     Proszę o dokonanie wpłaty za obiady na konto żywieniowe szkoły w Banku Spółdzielczym w Zaniemyślu (za wpłatę BS nie pobiera opłaty).

     ZMIANA NR KONTA ŻYWIENIOWEGO OD 02.01.2017r.

     Wpłata: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu

     1. Wpłata internetowa, nr konta: 60 9076 0008 2002 0073 0239 0001
     2. Dowód wpłaty gotówkowej na polecenie przelewu WP-2  odcinkowy.
     3. Wpłatę za obiady należy dokonać zgodnie z Regulaminem Stołówki.
     4. Do celów kontrolnych Rodzic może być proszony o okazanie dowodu wpłaty.