• Koszt obiadów

    • Koszt obiadów w miesiącu maju wynosi dla:

     • dzieci klas I - III  110,00 zł (w miesiącu maju jest 20 dni obiadowych: jeden obiad kosztuje 5,50 zł)
     • dzieci klas IV- VIII 93,50 zł (w miesiącu maju jest 17 dni obiadowych, ponieważ klasy ósme piszą egzamin, a klasy IV-VII mają trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych).

      Miesięczny raport za obiady rodzic otrzymuje na Librusie.

      Za miesiąc maj, zgodnie z regulaminem stołówki, płatność za obiady należy uregulować do dnia 15.05.2022 r.      Szanowni Rodzice
     Proszę o dokonanie wpłaty za obiady na konto żywieniowe szkoły w Banku Spółdzielczym w Zaniemyślu (za wpłatę BS nie pobiera opłaty).

     ZMIANA NR KONTA ŻYWIENIOWEGO OD 02.01.2017r.

     Wpłata: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu

     1. Wpłata internetowa, nr konta: 60 9076 0008 2002 0073 0239 0001
     2. Dowód wpłaty gotówkowej na polecenie przelewu WP-2  odcinkowy.
     3. Wpłatę za obiady należy dokonać zgodnie z Regulaminem Stołówki.
     4. Do celów kontrolnych Rodzic może być proszony o okazanie dowodu wpłaty.