• Koszt obiadów

    • Koszt obiadów w miesiącu grudniu wynosi dla:

     • dzieci 97,50 zł (w miesiącu grudniu jest 15 dni obiadowych - jeden obiad kosztuje 6,50 zł; obiady wydawane są do dnia 21.12.2022 r. - dotyczy uczniów klas I - VIII). Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego z naszej szkoły otrzymali inną informację na Librusie w tej sprawie.

      Miesięczny raport za obiady rodzic otrzymuje na Librusie. Za miesiąc grudzień zgodnie z regulaminem stołówki płatność za obiady należy uregulować do dnia 15.12.2022 r.


     Szanowni Rodzice
     Proszę o dokonanie wpłaty za obiady na konto żywieniowe szkoły w Banku Spółdzielczym w Zaniemyślu (za wpłatę BS nie pobiera opłaty).

     Wpłata: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu

     1. Wpłata internetowa, nr konta: 60 9076 0008 2002 0073 0239 0001
     2. Dowód wpłaty gotówkowej na polecenie przelewu WP-2  odcinkowy.
     3. Wpłatę za obiady należy dokonać zgodnie z Regulaminem Stołówki.
     4. Do celów kontrolnych Rodzic może być proszony o okazanie dowodu wpłaty.