• Kadra

    • Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2022/2023

    •  

     • Anna Rewers-Baranowska – dyrektor szkoły, język angielski
     • Ewa Zawodna – wicedyrektor szkoły, matematyka
     • Agata Przybylska – wicedyrektor szkoły, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
     • Beata Michalak – oddział przedszkolny, wychowawca
     • Lidia Siemieniec – oddział przedszkolny
     • Aneta Cychnerska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia
     • Patrycja Szczepańska – Jankowiak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib
     • Eliza Mieloch – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa
     • Magdalena Podlawska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
     • Renata Banaszak-Szudrowicz – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb
     • Karolina Naskrent - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIc
     • Anna Duszczak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa
     • Magdalena Czajkowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie IIIa
     • Elżbieta Piasecka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
     • Agnieszka Frąckowiak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIc
     • Dorota Szymkowiak – informatyka, wychowawca klasy IVa
     • Dominik Rogowski – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IVb
     • Natalia Naskręt – przyroda, biologia, chemia, wychowawca klasy IVc
     • Dariusz Dukarski – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy Va
     • Sylwia Łażewska – język angielski, wychowawca klasy Vb
     • Anita Kozłowska-Tomczak – muzyka, plastyka, technika, wychowawca klasy Vc
     • Barbara Koput – matematyka, wychowawca klasy VIa
     • Wojciech Kajdan – matematyka, wychowawca klasy VIb
     • Joanna Kajdan – historia, wychowawca klasy VIIa
     • Dagmara Chojnacka-Raczak – język polski, wychowawca klasy VIIb
     • Aleksandra Szulc – język polski, wychowawca klasy VIIIa
     • Agnieszka Melosik – język angielski, wychowawca klasy VIIIb
     • Monika Mydlarz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIIIc
     • Agnieszka Michałowska – język polski, wychowawca klasy VIIId
     • Monika Zielinska – wychowawca klasy specjalnej, pedagog specjalny
     • Magdalena Skopek – nauczyciel w klasie specjalnej
     • Marianna Rozmiarek – język angielski
     • Małgorzata Koterba – język niemiecki
     • Danuta Brzezińska – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
     • Mariola Świerkowska – fizyka
     • Dorota Ulatowska – chemia, matematyka
     • Dorota Goździak – religia
     • Marta Nowaczyńska – religia
     • ks. Adam Kwiatkowski – religia
     • Lidia Korasiak – nauczyciel w oddziale przygotowawczym
     • Lidia Szymkowiak – kierownik świetlicy
     • Julia Głogowska – wychowawca świetlicy
     • Katarzyna Raczkowska – wychowawca świetlicy
     • Alina Szymańska – biblioteka
     • Anna Ciorga – pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
     • Małgorzata Wachowiak – psycholog szkolny
     • Weronika Janiszewska – logopeda