• Kadra

    • Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2021/2022

     • Anna Rewers-Baranowska – dyrektor szkoły, język angielski
     • Ewa Zawodna – wicedyrektor szkoły, matematyka
     • Joanna Kaźmierczak – wicedyrektor szkoły, język niemiecki
     • Julia Głogowska – wychowawca świetlicy
     • Karolina Naskrent – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ic
     • Monika Zielinska – wychowawca klasy specjalnej
     • Magdalena Skopek – nauczyciel w klasie specjalnej
     • Elżbieta Piasecka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb
     • Aneta Cychnerska- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa
     • Magdalena Czajkowska – nauczyciel wspomagający
     • Dorota Szymkowiak - informatyka, wychowawca klasy VIIIc
     • Renata Banaszak-Szudrowicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib
     • Eliza Mieloch- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia
     • Magdalena Podlawska – nauczyciel wspomagający
     • Anna Duszczak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa
     • Agnieszka Frąckowiak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIc
     • Beata Michalak - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIc
     • Agnieszka Melosik – język angielski, wychowawca klasy VIIb
     • Sylwia Łażewska- język angielski, wychowawca klasy IVb
     • Dorota Goździak - religia
     • Aleksandra Szulc – język polski, wychowawca klasy VIIa
     • Agnieszka Michałowska – język polski, wychowawca klasy VIId
     • Joanna Kajdan – historia, wychowawca klasy VIa
     • Wojciech Kajdan – matematyka, wychowawca klasy Vb
     • Barbara Koput – matematyka, wychowawca klasy Va
     • Dariusz Dukarski – wychowanie fizyczne
     • Patrycja Szczepańska-Jankowiak – edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowawca klasy IIIb
     • Danuta Brzezińska – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
     • Monika Kaźmierczak – wiedza o społeczeństwie
     • ks. Marcin Wojciechowski - religia
     • Mariola Świerkowska – biologia, fizyka, wychowawca klasy VIIIa
     • Monika Mydlarz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIIc
     • Lidia Szymkowiak – kierownik świetlicy
     • Dorota Ulatowska - chemia
     • Natalia Naskręt – przyroda, biologia, chemia, wychowawca klasy VIIIb
     • Alina Szymańska - biblioteka
     • Katarzyna Raczkowska – wychowawca świetlicy
     • Marianna Rozmiarek – język angielski
     • Patrycja Gracz – psycholog szkolny
     • Kinga Grzembowska – pedagog szkolny, wychowawca klasy IVa
     • Anita Kozłowska-Tomczak – muzyka, plastyka, technika, wychowawca klasy IVc
     • Agata Przybylska – geografia
     • Dominik Rogowski – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIIId
     • Dagmara Chojnacka-Raczak – język polski, wychowawca klasy VIb
     • Weronika Janiszewska - logopeda
     • Lidia Korasiak – nauczyciel wspomagający
     • Jan Kosiński – wychowanie fizyczne