• Skład Rady Rodziców

     • rok szkolny 2021/2022

     • Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2021/2022

      • Joanna Paluszkiewicz – przewodnicząca

      • Anna Krajewska – zastępca przewodniczącej

      • Damian Wiernowolski – zastępca przewodniczącej

      • Marta Walkowiak – sekretarz

      • Katarzyna Kaja-Badura – skarbnik

       

      • Natalia Borowczyk

      • Jakub Lipiński

      • Joanna Horowska

      • Aneta Kucharczak-Leszka

      • Aneta Nazimek

      • Damian Bandyszak

      • Marek Niemir

      • Małgorzata Konopińska

      • Dominik Grala

      • Patrycja Pfeifer

      • Agnieszka Sarnowska

      • Bożena Król

      • Daniel Rudnicki

      • Honorata Jaskólska

      • Agnieszka Strugarek

      • Marta Grześkowiak

      • Marta Richter

      • Angelika Andrzejewska

      • Anna Gogojewicz