• Skład Rady Rodziców

     • Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023

      • Joanna Paluszkiewicz – przewodnicząca
      • Bożena Król – zastępca przewodniczącej
      • Marta Grześkowiak – zastępca przewodniczącej
      • Marta Walkowiak – sekretarz
      • Katarzyna Kaja-Badura – skarbnik

       

      • Sonia Dolska
      • Joanna Bartkowiak
      • Magdalena Matuszewska
      • Damian Wiernowolski
      • Elżbieta Marciniak
      • Monika Garczyk
      • Ilona Tomczak
      • Aneta Kucharczak-Leszka
      • Marta Wolna
      • Marianna Ziółkowska
      • Joanna Gadzińska
      • Małgorzata Konopińska
      • Dominika Grala
      • Patrycja Pfeifer
      • Danuta Wichłacz
      • Daniel Rudnicki
      • Honorata Jaskólska
      • Agnieszka Strugarek
      • Małgorzata Janicka