• Z życia świetlicy

     • Świetlica - rok szkolny 2019/2020

     • Uczniowie klas I-VI uczęszczający do świetlicy w Szkole Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu w okresie od 13 września 2019 r. do 10 lutego 2020 r. wykonywali przygotowane dla nich zadania przewidziane regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

      Pod okiem wychowawców świetlicy dzieci brały udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego spędzania czasu wolnego w trakcie zimy oraz pomagały zwierzętom przetrwać ten ciężki dla nich czas dokarmiając je i budując karmniki. W okresie karnawałowym rozwiązywały różnego rodzaju zagadki, dyskutowały wspólnie na temat zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie oraz wykonywały maski potrzebne na bal. Uczniowie świetlicy mogli wziąć również udział w zajęciach przybliżających kulturę wybranych krajów z różnych kierunków świata. Miały one duży związek z kolejnym punktem do zrealizowania, a mianowicie pogadanką na temat podobieństw i różnic wynikających z czyjegoś pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów czy inwalidztwa. W ramach ostatniego zadania dzieci opracowywały wraz z wychowawcą świetlicy Kodeks Dobrych Manier Ucznia oraz dyskutowały na temat kultury osobistej.

      Zgodnie z regulaminem konkursu za każde zadanie do wykonania Jury przyznawało punkty. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i wychowawców świetlicy udało się uzyskać wysoką liczbę punktów, które upoważniły świetlicę szkoły do otrzymania certyfikatu.

      Za przeprowadzenie konkursu w świetlicy naszej szkoły odpowiedzialne były: p. Lidia Szymkowiak, p. Julia Głogowska, p. Dorota Szymkowiak, p. Katarzyna Raczkowska oraz p. Magdalena Czajkowska.

      Fotorelacja z konkursu dostępna jest na stronie głównej oraz w Galerii.